BIKE TO WORK 2022

UITDAGING?

Sinds 2009 wist de Fietsersbond 250 bedrijven, samen goed voor 45.000 werknemers, te overtuigen om mee in het Bike to Work-programma te stappen. Maar zeker met grote wegenwerken die in heel het land op stapel staan en met de klimaatdoelstellingen die steeds nijpender worden, is het cruciaal om nog meer mensen te verleiden om minstens een deel van hun woon-werkverkeer met de fiets af te leggen.

OPLOSSING?

Tegen 2022 moet het aantal deelnemers aan het Bike to Work-programma verdubbelen: van 250 naar 500 bedrijven, van 45.000 werknemers naar 90.000 werknemers. Daarvoor ontwikkelt de Fietsersbond een app die fungeert als routeplanner, maar die ook toelaat om obstakels te rapporteren en om fietspunten te verdienen. Die app moet fietsen extra aantrekkelijk maken en een community van fietsende pendelaars creëren. Een grootscheepse campagne geeft de fiets een extra duw in de rug.

·        App (routeplanner + signaleren van obstakels)

·        Community van fietsende pendelaars

·        Communicatiecampagne

DOELSTELLINGEN

·        Koning Auto van de troon stoten. Van de 45.000 extra deelnemers aan het Bike to Work-programma willen de organisatoren 30 procent overtuigen om de auto definitief in te ruilen voor de fiets. Zo haalt Bike to Work binnen vier jaar elke dag meer dan 16.000 wagens van de baan.

·        Fietsinfrastructuur een boost geven. De measuring bikes van de Fietsersbond brengen de fietsinfrastructuur in ons land in kaart. Met de app kunnen binnenkort alle deelnemers aan het Bike to Work-programma obstakels signaleren, fietspaden beoordelen,… Die massa data kunnen overheden helpen om de veiligheid, de snelheid en het comfort voor fietsende pendelaars te vergroten.

·        Fietsen naar het werk ‘fun’ maken. Het uitstippelen van de ideale fietsroute naar het werk zal voor veel pendelaars al een belangrijke barrière wegnemen, nu is het immers vaak zoeken naar het juiste traject. Bike to Work 2022 wil ook teambuilding- en andere activiteiten organiseren op weg naar het werk, en pendelaars kunnen al fietsend beloningen verdienen via de app.

WIE?

Fietsersbond - GRACQ - Appreciate


TELRAAM: innovatieve lowcostsensoren laten burgers zèlf het verkeer  tellen in hun buurt

UITDAGING?

Het is vandaag moeilijk om verkeersdrukte en verkeersstromen nauwkeurig in kaart te brengen. De gangbare methodes zijn ofwel te duur, ofwel te onbetrouwbaar. Zo blijven mobiliteitsingrepen te vaak improvisatie en slagen ze er te weinig in om veiligheid, leefbaarheid en doorstroming te verzoenen. Die combinatie is nochtans cruciaal om een draagvlak bij burgers te vinden.

OPLOSSING?

Het ontwikkelen van goedkope telsensoren, waarmee burgers zelf lokale netwerken kunnen opzetten om het verkeer te tellen en mee het lokaal mobiliteitsbeleid te onderbouwen en vorm te geven. Samen met het eerste proof of concept (een netwerk van 100 sensoren) en de eerste cases (5 netwerken van telkens 20 sensoren) bouwen de ontwikkelaars een open webplatform en stellen ze hun API gratis ter beschikking. Ze willen zoveel mogelijk telgegevens verzamelen van zoveel mogelijk lokale burgernetwerken.

·        Proof of concept met 100 sensoren

·        Use cases: 5 netwerken met telkens 20 sensoren

·        Open webplatform met gratis API

DOELSTELLINGEN?

·        Onderbouwd verkeersmanagement in plaats van nattevingerwerk. Meten is weten. Nu is lokaal verkeersmanagement vaak gestoeld op nattevingerwerk of minstens op onvolledige verkeersmetingen. Dan schieten ze hun doel voorbij en blijft de verhoopte modal shift uit. Betrouwbare sensoren vormen de basis voor efficiënt en onderbouwd verkeersmanagement, dat verkeersdrukte en verkeersstromen veel beter kan opvolgen én bijsturen. Door de sensoren goedkoop te houden, kunnen de netwerken groter worden en gaat het aantal telgegevens de hoogte in.

·        Draagvlak creëren voor mobiliteitsingrepen. Anno 2019 kunnen verkeersingrepen alleen maar op een draagvlak rekenen als ze doorstroming, veiligheid en leefbaarheid met elkaar verzoenen. Door burgers zélf de mogelijkheid te geven om netwerken van sensoren te bouwen, zijn ze van meet af aan betrokken bij de plannen en kunnen ze die ook actief mee sturen.

WIE?

Transport & Mobility Leuven - Mobiel21 - Waanz.in

https://www.tmleuven.be/nl/project/telraam

https://www.facebook.com/Telraam/

https://twitter.com/TelraamTelraam


FLOWBIKES

UITDAGING?

Veel ouders zetten hun kinderen elke dag met de auto af aan de schoolpoort. Zo nemen niet alleen de files tijdens de ochtendspits toe, ook de veiligheid en de luchtkwaliteit in de schoolomgevingen lijden onder de stroom aan- en afrijdende auto’s. Om nog maar te zwijgen van de lichaamsbeweging van de kinderen zelf.

OPLOSSING?

Het pilootproject Flowbikes in Bonheiden moedigt tieners aan om met de fiets naar school te gaan. Sensoren in fluo vestjes en fietshelmen meten het aantal kilometers dat ze afleggen, voor elke gefietste kilometer verzamelen ze credits: munten die ze kunnen spenderen in hun gemeente. Flow Pilots en The Studio willen het pilootproject verder digitaliseren en opschalen. Naar nog meer scholen, maar ook naar bedrijven.

·        Pilootproject verder digitaliseren, met betere sensoren in fluo vestjes en fietshelmen

·        Schalen naar meer scholen

·        Uitbreiden naar bedrijven(parken)

DOELSTELLINGEN?

·        Jong geleerd is oud gedaan. Een duurzame modal shift, weg van autoverkeer, begint bij kinderen en jongeren. Het proefproject in Bonheiden deed het aantal fietsende tieners exploderen: voor het project nam 12 procent de fiets naar school, nu is dat maar liefst 62 procent.

·        Veiligere schoolomgevingen, gezondere kinderen. Het terugdringen van het aantal auto’s in de schoolomgeving heeft een positieve impact op de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit. Het project maakt niet alleen de schoolomgevingen, maar ook de deelnemende tieners zélf gezonder. Het fietsscansysteem meet naast het aantal afgelegde kilometers ook het aantal calorieën dat ze al fietsend verbranden.

·        Lokale economie boosten. De munten die de tieners verdienen door naar school te fietsen, kunnen ze spenderen bij de lokale middenstand, aan vrijetijdsactiviteiten,… Als het project zich in een tweede fase ook nog eens richt op ondernemingen kan de wisselwerking de lokale economie een extra stevige boost geven.

WIE?

Flow Pilots - Belfius The Innovation Studio - Gemeente Bonheiden


HELICUS - ONBEMAND LUCHTTRANSPORT TUSSEN ZIEKENHUIZEN

UITDAGING?

Om de stijgende kosten voor gezondheidszorg te beheersen, worden ziekenhuizen steeds vaker gegroepeerd in netwerken en gaan ze zich stuk voor stuk sterk specialiseren. Daardoor groeit de nood aan medische transporten tussen ziekenhuizen. Een snel en tijdig transport kan mensenlevens redden, maar de toenemende verkeersdrukte zet die strakke timing onder druk.

OPLOSSING?

Onbemande luchttransporten zijn een snel en betrouwbaar alternatief voor de medische transporten over de weg. Door de lucht kunnen ziekenhuizen de files vermijden, en zorgen ze ervoor dat de cruciale leveringen – denk maar aan organen of andere transporten die letterlijk het verschil maken tussen leven en dood – op tijd in een ander ziekenhuis arriveren. Dit pioniersproject hoopt als allereerste in de Europese Unie toestemming te krijgen voor de eerste testvluchten.

·        Pioniersproject voor medische transporten door de lucht

·        Toestemming voor eerste testvluchten (primeur in Europese Unie)

DOELSTELLINGEN?

·        Snellere medische transporten. Door de lucht kunnen medische transporten tussen twee ziekenhuizen – uitgaand van de optimistische veronderstelling dat het wegverkeer niet toeneemt – 25 tot 50 procent sneller gebeuren dan over de weg. Ziekenhuizen kunnen behandelingen en ingrepen sneller starten, waardoor de kansen op een goede afloop voor de patiënt stijgen.

·        Verkeer over de weg terugdringen. De medische transporten ondervinden niet alleen zware hinder door de verkeersdrukte, ze dragen er natuurlijk zelf ook toe bij. In de testfase kunnen de onbemande transporten door de lucht meer dan 300.000 kilometers over de weg vermijden, in totaal is er zelfs een potentieel om jaarlijks zo’n 2,7 miljoen kilometer aan medische transporten van de weg te houden.

·        Innovatieve transportoplossingen inspireren. Bij medische transporten tussen ziekenhuizen is de snelheid van levensbelang, maar ook in andere sectoren en industrieën kunnen onbemande luchttransporten mobiliteitsproblemen helpen oplossen. Dit pilootproject wordt dan ook met argusogen gevolgd en geanalyseerd tot ver buiten de medische sector én tot ver buiten België.

WIE?

Helicus - Belgocontrol - SABCA - NSX - Unifly


HYTCHERS - LEVERINGENPLATFORM VOOR PENDELAARS

UITDAGING?

Samen met de e-commerce boomen ook de bestelwagens die elke dag de baan op zijn. Deze voertuigen vervuilen de lucht die we inademen, maar veroorzaken ook files, ongelukken of geluidsoverlast. De impact van e-commerce op het milieu is dan ook aanzienlijk en neemt voortdurend toe. 

OPLOSSING?

Het collaboratieve platform Hytchers optimaliseert ritten van automobilisten om pakjes op hun bestemming af te leveren. Ze pikken de pakjes op aan winkels of ophaalpunten vlakbij hun vaste traject - de app waakt erover dat ze maximaal 6 minuten om moeten rijden – en leveren ze af vlakbij hun werkplek of ergens onderweg. Als beloning worden deze pendelaars beloond met loyaliteitspunten die bij onze partners kunnen worden ingewisseld om reiskosten terug te verdienen. De levering is op die manier ecologisch omdat er geen extra CO2 wordt uitgestoten en er geen bestelwagens op onze wegen worden toegevoegd.

·        Collaboratief en ecologisch leveringenplatform voor pendelaars

·        App om pendelroutes en pakketten te matchen

·        Ophaalpunten voor pakketten (en op termijn carpoolers)

DOELSTELLINGEN?

·       100% ecologische leveringen.
Naast het verminderen van de impact van pakjesbezorging, compenseert Hytchers 100% van de CO2-uitstoot van haar gebruikers. Hytchers berekent vervolgens de afgelegde afstand en het verbruik van de auto en financiert ecologische projecten. Zo heeft Hytchers het label "CO2-neutrale levering" van CO2 Logic gekregen.

·       Toegankelijke mobiliteit.
Door kleine paketjes te leveren, verdienen automobilisten loyaliteitspunten die bij onze partners kunnen worden ingewisseld. Ze kunnen bijvoorbeeld hun punten gebruiken om gratis bij Total bij te vullen. Op die manier bieden we iedereen gemakkelijker toegang tot mobiliteit.

·       Efficiënte en concurrerende leveringsservice.
De levering van een Hytchers-pakket wordt aangeboden tegen een concurrentiële prijs in vergelijking met andere marktspelers met eenvoudige en snelle integratieoplossingen, zowel voor de "heen-" als de "terugreis”.

WIE?

Hytchers


LOCUS - MOBILITY OPTIMIZING PLATFORM FOR BUSINESS

UITDAGING?

De mobiliteit van hun medewerkers is voor veel bedrijven een blinde vlek. Ze hebben weinig inzicht in de manier waarop werknemers zich naar het werk verplaatsen, terwijl dat een bijzonder grote impact heeft op een onderneming.

OPLOSSING?

Een platform waar ondernemingen de mobiliteitspatronen van hun medewerkers niet alleen kunnen berekenen en visualiseren, maar ook kunnen interpreteren. Als ze weten waar hun werknemers wonen, hoe ze naar het werk komen, hoe lang ze onderweg zijn, hoeveel hen (of hun werkgever) dat kost,… kunnen ze daar ook rekening mee houden. Het platform doet concrete aanbevelingen en doktert de optimale invulling van het mobiliteitsbudget uit.

Platform dat:

·        mobiliteitspatronen berekent en visualiseert

·        beleidsaanbevelingen doet

·        mobiliteitsbudget invult

DOELSTELLINGEN?

·        Slimmer omspringen met het mobiliteitsbudget. Het platform laat bedrijven toe om de meest efficiënte en de meest economische keuzes te maken. Als bijvoorbeeld blijkt dat de helft van de medewerkers elke dag van Antwerpen naar Brussel pendelt, is het op lange termijn misschien wel goedkoper om het kantoor te verplaatsen of om een satellietkantoor te openen?

·        Modal shift een duw in de rug geven. Een vestiging dicht bij waar de meeste medewerkers wonen, een kantoor vlakbij het station, deelfietsen om van het station naar het afgelegen bedrijvenpark te bollen,…: stuk voor stuk beslissingen die minstens een deel van het personeel zullen overtuigen om de auto te ruilen voor de fiets of het openbaar vervoer. Met de juiste, betrouwbare data kunnen bedrijven de impact van beslissingen veel nauwkeuriger inschatten.

WIE?

Locus Services  - Solvice


MOBIT SMART LOCK - DEELFIETSEN INTEGREREN IN DE MOBIB KAART

UITDAGING?

De last mile is voor veel mensen een barrière om voor het openbaar vervoer te kiezen. Ze willen de trein of de tram wel nemen, maar het dichtstbijzijnde station of de laatste halte is nog te ver van kantoor. En dus blijven ze maar zweren bij de auto.

OPLOSSING?

Mobit combineert voor zijn systeem van deelfietsen vaste stations met free floating, waarbij gebruikers de deelfiets eender waar netjes kunnen parkeren. Door de populaire MoBIB-kaart (drager voor vervoerbewijzen van NMBS, De Lijn, MIVB en TEC) te integreren in het Mobit-platform krijgen gebruikers van het openbaar vervoer snel en eenvoudig toegang tot de deelfietsen. Zo kunnen ze trein, tram of bus combineren met een korte fietsrit naar het werk.

·        Koppeling van MoBIB-kaart voor openbaar vervoer en Mobit-platform voor deelfietsen

·        Mogelijkheid om andere mobiliteitsproviders te integreren

DOELSTELLINGEN?

·        Meer pendelaars op de fiets krijgen. Zo’n 2,6 miljoen mensen maken nu al gebruik van de MoBIB-kaart om hun vervoerbewijs voor het openbaar vervoer bij te houden. Mobit wil 3 procent van die gebruikers overtuigen om zich ook te registreren op het deelfietsenplatform. Als die 78.000 pendelaars op een werkdag gemiddeld 3 kilometer afleggen met de fiets, dan leert een snel rekensommetje dat de integratie tussen MoBIB en Mobit de CO2-uitstoot met 23.400 kilogram terugdringt.

·        Openbaar vervoer aantrekkelijker maken. Als pendelaars een eenvoudige oplossing hebben om de last mile tussen het openbaar vervoer en hun werkplek te overbruggen, zullen ze sneller geneigd zijn om de trein, de tram of de bus te nemen. Geen tijdrovende wandeling meer, geen gedoe met de eigen fiets meezeulen op een volle trein, maar gewoon aan het station of de halte de deelfiets op.

·        Trein-tram-bus-fiets-?. De integratie van de MoBIB-kaart en het Mobit-platform kan hopelijk ook andere spelers overtuigen om mee op de kar te springen. Hoe meer mobiliteitsopties voor pendelaars, hoe groter de motivatie om de auto op stal te laten.

WIE?

MOBIT Belgium - Belgian Mobility Card


MYSHIFT!

UITDAGING?

Gebruikers vinden vandaag nog moeilijk hun weg in een overvloed aan Mobiliteit-app’s. Die app’s zijn bovendien meestal beperkt tot een aantal vervoersmiddelen, zijn onvoldoende op elkaar afgestemd en een rit betalen kan vaak niet in eenzelfde app.

OPLOSSING?

Eén mobiele app die makkelijk en gebruiksvriendelijk toegang verleent tot verschillende mobiliteitsoplossingen: (deel)fiets, openbaar vervoer, auto of  een combinatie daarvan.

 • Integratie van Olympus app met het mobile banking platform (KBC)

 • Veréénvoudigd gebruik

DOELSTELLINGEN?

·       Modal shift versnellen. We willen de toegang tot de diverse mobiliteitsoplossingen vereenvoudigen door:

  • het hele pakket aan vervoerswijzen op te nemen in de Olympus-mobiliteitsapp die vlot verschillende vervoersoplossingen laat combineren (trein, tram, bus, parkings en deelsystemen)

  • met verschillende partners samen te werken om het bestaande aanbod aan vervoersoplossingen uit te breiden

  • per mobility provider real time informatie te verschaffen vb  droppunten fietsen, beschikbaarheid fietsen,

 • Pay-per-use faciliteren via één reeds veelgebruikte app die alle andere betaalapps vervangt.

  • De koppeling met het mobile banking platform van KBC maakt het mogelijk om vanuit één app - KBC Mobile - ook meteen een rit (trein, tram, bus, deelfiets of deelstep,…) te betalen.

  • Daardoor bereiken we circa 1 miljoen mobiele klanten van KBC die vandaag gemiddeld al 1 keer per dag KBC Mobile gebruiken. Zo  ontzorgen we hen  als potentiële gebruikers van Mobility as a service (Maas) om ook zo de modal shift te versnellen.

WIE?

KBC - Olympus Mobility BE


NAARJOBS.BE

UITDAGING?

Mobiliteit is nog veel te vaak een drempel voor werkzoekenden. Ze laten werkaanbiedingen schieten omdat ze vrezen dat ze niet of te moeilijk op hun bestemming geraken. Maar ook voor veel bedrijven is de bereikbaarheid een hindernis om personeel aan te werven.

OPLOSSING?

Een webplatform om mensen letterlijk wegwijs te maken op de arbeidsmarkt. Werkzoekenden, maar ook trajectbegeleiders, interimbureaus,… kunnen op naarjobs.be vacatures doorzoeken op locatie. Ze krijgen ook meteen te zien via welke route(s) en welke vervoersmodi werkgevers bereikbaar zijn. Bedrijven kunnen op het platform zelf hun multimodale bereikbaarheid tonen en in de verf zetten welke mobiliteitsoplossingen (fietsenstallingen, deelfietsen en – auto’s, douches,…) ze aanbieden.

·        Webplatform voor werkzoekenden en bedrijven

·        Zoekmachine op locatie, met routeplanner en mobiliteitsinfo

·        Bereikbaarheid en mobiliteitsoplossing per bedrijf

DOELSTELLINGEN?

·        Kansen van werkzoekenden verhogen. Mensen die werk zoeken, laten soms interessante vacatures aan zich voorbijgaan omdat ze denken dat hun werkgever te moeilijk bereikbaar is. Vaak ten onrechte. Het webplatform toont daarom op welke manieren ze toch op hun bestemming geraken, en hoe lang ze over het woon-werktraject doen. Door de mobiliteitsdrempel te verkleinen, vergroot het platform de sociale inclusie en helpt het de werkloosheid bestrijden.

·        Bedrijven helpen in de war for talent. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt hebben veel bedrijven het moeilijk om geschikt personeel te vinden. Op plekken als de Antwerpse haven is de bereikbaarheid een drempel voor potentiële werknemers. Het platform naarjobs.be biedt bedrijven de kans om vooroordelen over hun bereikbaarheid weg te werken, en aan te geven op welke verschillende manieren werknemers toch vlot op het werk geraken.

WIE?

Nazka Mapps - Mobiel21 - VDAB

Naarjobs.be is een datadienst en webtool voor werkzoekenden en arbeidsbureaus. Het maakt actieve vacatures doorzoekbaar op locatie en toont op een overzichtelijke manier de mogelijke vervoersmogelijkheden. De ontwikkeling van een herbruikbare dataservice en gebruiksvriendelijke webtool met eenvoudige filtermogelijkheden en responsive design, maakt het mogelijk om de multimodale toegankelijkheid van vacatures op de voorgrond te brengen. De kaarten verwijderen barrières in mobiliteit en toegankelijkheid bij het matchen van werkzoekenden en openstaande vacatures.


OPEN DATA MOBILITY DASHBOARD

UITDAGING?

Er is vandaag een massa open data beschikbaar, maar die data worden amper (her)gebruikt. Bovendien zijn ze Chinees voor de grote meerderheid van mensen die niét over verregaande technologische skills beschikken. De vertaling naar de real world daarbuiten ontbreekt bijna volledig.

OPLOSSING?

Real time open data dashboards maken die lawine aan data zichtbaar én inzichtelijk voor de grote hotspots in ons land op vlak van mobiliteit: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Airport en de haven van Antwerpen. Medewerkers, buurtbewoners, bezoekers, pendelaars en klanten kunnen allerlei relevante data raadplegen: het aantal auto’s op de Brusselse ring, waar je een beschikbare deelfiets of deelauto kunt vinden, het percentage treinen dat op tijd rijdt dit uur, de luchtkwaliteit, reistijden, de bezetting van parkeergarages... De data worden op een creatieve manier in real-time gevisualiseerd, zodat ze alle belanghebbenden inzichten geven in de mobiliteit, maar ook in de mogelijkheden van open mobiliteitsdata.

 • Dashboards voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Airport en de Haven van Antwerpen

 • Real time informatie over mobiliteit en leefbaarheid , op een aantrekkelijke en creatieve manier samengebracht, zodat ze inzicht geven in de mobiliteitssituaties van grote economische hotspots en slimme steden

 • De data wordt ook ontsloten via een API; de visualisaties geven developers en mobiliteitsexperts inzichten in de mogelijkheden van de data, die ze meteen in real-time kunnen hergebruiken in hun eigen applicaties.

DOELSTELLINGEN?

 • Kracht van real time open data aantonen. De focus ligt in dit project op drie symbolische locaties: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Airport en de Haven van Antwerpen. De gegevens worden gevisualiseerd vanuit nieuwe perspectieven, die andere developers inspireren om ook op andere locaties real time data te bundelen en op een heldere, overzichtelijke manier weer te geven.

 • Modal shift versnelling hoger schakelen. Mensen zijn enerzijds gewoontedieren, aan de andere kant beschikken ze vaak niet over goede gegevens rond alternatieven. Met dit dashboard krijg je inzicht in de vertraging met de auto en de trein, beschikbare deelfietsen en de ongeveer 150 carpool ritten van en naar Brussel elke dag.

 • Leefbaarheid linken aan mobiliteit. Het dashboard voegt datasets over bijvoorbeeld luchtkwaliteit samen met gegevens over het aantal auto’s. Of het effect van neerslag op het aantal fietsers. Door bepaalde waarden op één grafiek weer te geven, kan de bezoeker zelf linken leggen of mythes ontkrachten..

WIE?

Waylay - MORE LION - Brussels-Capital Region - Port of Antwerp - Brussels Airport


OPEN VELOPARK PLATFORM

UITDAGING?

Steeds meer mensen gebruiken de fiets voor minstens een deel van hun woon-werk verkeer. Maar vooral voor eigenaars van (dure) elektrische fietsen is het gebrek aan veilige fietsenstallingen nog te vaak een barrière.

OPLOSSING?

Een overkoepelend platform dat een overzicht geeft van veilige en beschikbare fietsenstallingen. De data worden in een overzichtelijke, interactieve kaart gegoten en zullen beschikbaar zijn op de websites van steden en gemeenten. Het is niet de bedoeling om het warm water opnieuw uit te vinden, het succesvolle Nederlandse platform veiligstallen.nl kan dienen als inspiratiebron.

·        Platform met overzicht van veilige, beschikbare fietsenstallingen

·        Interactieve kaart op websites steden en gemeenten

·        Anti-diefstal registratie van fietsen

DOELSTELLINGEN?

·        Woon-werkverkeer per fiets aanmoedigen. België is meer dan ooit een fietsland, maar vooral de combinatie fiets-openbaar vervoer blijft nog fors onderbenut. Een interactief en altijd up-to-date overzicht van het aanbod aan veilige fietsenstallingen aan stations, in bedrijvenzones,… kan meer pendelaars overtuigen om minstens een deel van hun traject met de fiets af te leggen.

·        Fietsendiefstal terugdringen. Het gebruik van één gestandaardiseerd platform maakt het mogelijk om fietser én fiets te registreren bij aankomst en vertrek. Zo kan een waterdicht controlesysteem op poten worden gezet.

·        Ruimte slimmer benutten. De bestaande fietsenstallingen zijn verre van optimaal benut. Het Open Velopark Platform geeft fietsers een overzicht van vrije plaatsen, en laat de uitbaters toe om hun fietsenstallingen veel slimmer te beheren. Het platform maakt niet alleen fietsen zelf, maar ook het openen en uitbaten van fietsenstallingen een pak aantrekkelijker.

WIE?

VVSG vzw Fietsberaad - Imec - Steden Antwerpen, Gent en Leuven - Nazka Mapps -Provelo - FietsEnWerk - Fietsersbond - Gracq


INTEROPERABLE MULTIMODALE ROUTEMANAGER

UITDAGING?

De vier grote openbare vervoeraanbieders in België – NMBS, De Lijn, TEC, MIVB - hebben allemaal routeplanners en eigen algoritmes om ideale routes te berekenen. Ze gebruiken verschillende apps en informatiebronnen die niet de real-time gegevens van de 4 operatoren integreren.

OPLOSSING?

De Smart Mobility Planner, een gloednieuwe, overkoepelende routeplanner voor alle gebruikers van het openbaar vervoer, met een gedeeld algoritme voor de vier aanbieders. Het berekent routes op dezelfde manier voor alle aanbieders, eenzelfde incident heeft bijvoorbeeld bij elke aanbieder dezelfde impact op de route en de tijdsberekening. Zo kunnen NMBS, De Lijn, TEC en MIVB snel informatie verwerken en op elk moment binnen een paar seconden de ideale route tonen aan hun reizigers. Het houdt rekening met real-time gegevens en is gebaseerd op een open source engine. Tot slot zal de ontwikkelde oplossing worden gedeeld met het volledige Belgische mobiliteitsecosysteem, waardoor de synergieën steeds groter worden.

·        Eén routeplanner voor alle openbaar vervoerreizigers

·        Gedeeld algoritme voor NMBS, MIVB, De Lijn en TEC

·        Real time informatie mét rerouting en integratie van andere modi zoals fietsen.

DOELSTELLINGEN?

Reizigers een moderne user experience bezorgen. Een gedeeld algoritme maakt het niet alleen mogelijk om real time info mee te geven aan de reizigers, maar ook om hen automatisch te rerouten. Ligt het treinverkeer plat, dan worden reizigers automatisch omgeleid via tram of bus. En omgekeerd. Zo kunnen ze altijd en overal op de optimale oplossing rekenen.

Het vertrouwen in het openbaar vervoer boosten. Een gebrek aan actuele informatie en transparante communicatie zorgt er mee voor dat het vertrouwen in het openbaar vervoer op een absoluut dieptepunt staat. Als reizigers altijd op up-to-date informatie kunnen rekenen en blindelings op de routeplanner kunnen afgaan, zal het openbaar vervoer zich voor veel meer mensen ontpoppen tot een volwaardig alternatief voor de auto.

De muur tussen trein, tram en bus slopen. Tussen de openbare vervoeraanbieders en de verschillende vervoersmodi staat nog vaak een Berlijnse muur. Een gedeeld algoritme en een overkoepelende routeplanner kunnen die muur slopen en de multimodale oplossingen veel beter op elkaar afstemmen.

De groei van het Belgische mobiliteitsecosysteem. Door deze oplossing open source te maken en aldus de code open te stellen aan andere developers, hopen de 4 operatoren het Belgische mobiliteitsecosysteem te stimuleren in de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en oplossingen voor iedereen. Zo gaan reizigers geneigd zijn om vervoersmodi te combineren, en grotere delen van hun traject met het openbaar vervoer af te leggen.

WIE?

Openknowledge - De Lijn - IMEC - Anyways - Nextmoov


OPENSOURCE INTERMODALE ROUTEPLANNER

UITDAGING?

De mobiliteitssector is bijzonder versnipperd. Die fragmentering zorgt ervoor dat anno 2019 nog altijd geen goede intermodale routeplanner beschikbaar is. Zelfs techreuzen als Google slagen er niet om een volledig intermodaal beeld te schetsen, en om dat up-to-date te houden.

OPLOSSING?

Een Belgische technologische oplossing die alle mobiliteitsdata automatisch integreert. De makers combineren een nieuwe, slimme manier om open data te publiceren met een fors verbeterde versie van de bestaande open source routeplanner Itinero. Een open source ecosysteem biedt échte intermodale routeplanning aan, en helpt aanbieders van MaaS-applicaties om nieuwe innovatieve mobiliteitsoplossingen uit te werken.

·        Open source ecosysteem voor intermodale routeplanning

·        Upgrade van routeplanner Itinero

·        Basis voor nieuwe, innovatieve MaaS-applicaties

DOELSTELLINGEN?

·        Betrouwbare multimodale routeplanners bouwen. Geen enkele routeplanner slaagt erin om alle vervoersmodi aan te bieden én die ook nog eens up-to-date te houden. Als het (her)gebruik open data automatisch gebeurt, wordt dat in de toekomst wel mogelijk. Zo’n routeplanners kunnen een grote positieve impact hebben op de mobiliteit in België, en kunnen de modal shift een stevige boost geven.

·        Vernieuwende mobiliteitsoplossingen aanzwengelen. De open source routeplanner fungeert als backbone voor andere MaaS-applicaties. Iedereen die nieuwe mobiliteitsoplossingen wil uitwerken, kan terugvallen op de open data. Zo kan België een voortrekkersrol spelen op vlak van innovatieve mobiliteit.

·        De almacht van Google breken. Vandaag zijn routeplanners, maar ook MaaS-developers vooral aangewezen op de Google Maps API. Maar die is gesloten en duur. De open source routeplanner voorziet developers niet alleen van een veel goedkopere, maar ook van een bétere API.

WIE?

Openknowledge - De Lijn - IMEC - Anyways - Nextmoov


PIKAWAY

UITDAGING?

Routeplanners vertrekken nog te vaak van de auto als standaardoplossing. Ze geven geen volledig, real time overzicht van alle alternatieven. Vooral de nieuwe generatie van gedeelde, milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen is amper of helemaal niet vertegenwoordigd in de bestaande routeplanners.

OPLOSSING?

Een alomvattende routeplanner voor alle mobiliteitsproviders die aanwezig zijn in België. Ook de nieuwe oplossingen en de lokale initiatieven krijgen een volwaardige plek. Gebruikers moeten zich maar één keer registreren om toegang te krijgen tot alle providers, de koppeling van hun IT-systemen garandeert dat de mobiliteitsinfo up-to-date en volledig is.

 • App (routeplanner voor alle providers, smart ticket systeem om ritten te boeken en te betalen)

 • B2C en B2B

 • Koppeling van IT-systemen van alle mobiliteitsproviders

DOELSTELLINGEN?

 • Ultieme routeplanner creëren. Pikaway moet de meest volledige routeplanner worden, die alle mobiliteitsproviders overkoepelt. Zo kan je niet alleen vinden waar stations zijn voor deelauto’s of deelfietsen, maar krijg je ook real time informatie over de beschikbaarheden aan die stations. Het is zelfs de bedoeling dat je ook de geparkeerde wagens, fietsen, steps,… van de free floating initiatieven te zien krijgt die zich op je route bevinden.

 • Slechts één keer registreren en inloggen. Stel dat de routeplanner je toont dat de combinatie van een treinrit en een deelwagen de beste en snelste optie is om op je bestemming te geraken. Dan kan je vanuit de Pikaway-app ook meteen tickets en ritten boeken en betalen, en hoef je de apps van de NMBS en de deelwagenprovider niet meer apart te openen. De app onthoudt ook dat je bijvoorbeeld niét over een rijbewijs beschikt, maar wel een eigen vouwfiets hebt.

 • Verborgen en onderbenutte alternatieven promoten. Door de fragmentering van de routeplanners en apps blijft de ideale route soms onontdekt. Zo zijn de S-treinen voor sommige verplaatsingen in Brussel een snel en gemakkelijk alternatief, maar denken weinig reizigers aan de trein als vervoersmiddel binnen de stad. Een routeplanner die alle providers bundelt, zal ook minder voor de hand liggende opties tonen en zo de drukste opties ontlasten.

WIE?

Lab-Box

Connect2Move


UITDAGING?

Van het station naar kantoor, van kantoor naar de dichtstbijzijnde metrohalte, van de metrohalte naar de autodeelplaats,… We leggen in de stad heel wat zogenaamde micro-verplaatsingen af. Veel mensen zoeken naar het ideale vervoermiddel voor die korte verplaatsingen.

OPLOSSING?

De elektrische step is in opmars als cool vervoersmiddel voor micro-verplaatsingen. Ze is snel en ze is voor iedereen toegankelijk, of je nu in kostuum of op sportschoenen gaat werken. Troty wil het systeem van gedeelde elektrische steps die je beheert met een app op de smartphone in verschillende steden verder uitbreiden.

·        App voor systeem van gedeelde elektrische steps

·        Mobiliteitsoplossing voor bedrijven

DOELSTELLINGEN?

·        Snellere verplaatsingen in de stad. De elektrische step is niet alleen een snel alternatief voor een wandeling of een metrorit: tegen de tijd dat je de roltrappen bent afgedaald, de poortjes voorbij bent en een paar minuten op je metro wacht, ben je met de stap al twee haltes verder. Die extra optie in de stad kan pendelaars het finale duwtje in de rug geven om de auto thuis te laten.

·        Missing link tussen verschillende vervoersmodi. De verplaatsing tussen het treinstation en de juiste metrohalte, tussen de metrohalte en de autodeelplaats,…: de elektrische step kan bruggen bouwen tussen verschillende vervoersmodi en de mobiliteitscirkel in de stad helemaal rond maken.

·        Modal shift én mental shift. Door het gebruiksgemak is Troty ervan overtuigd dat de elektrische step het perfecte vervoersmiddel is om naast de modal shift ook een mental shift te realiseren. Er is geen enkele inspanning nodig om van A naar B te bollen. Dat maakt van de elektrische step niet alleen voor individuele pendelaars, maar ook voor bedrijven een aantrekkelijke en betaalbare mobiliteitsoplossing.

WIE?

Troty

TROTY